ציונה תג'ר
ישראלית, 1900–1988
נוף ים
1921
צבעי-שמן על בד
גובה 15 ס''מ, רוחב 23 ס''מ
אוסף יוסף חכמי - הפניקס הישראלי, תל אביב-יפו

© מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים. הדיגיטציה בנדיבות קרן אדלין מוזס לוב ליודאיקה בספריית הארוורד קולג', אוניברסיטת הארוורד.
מרכז מידע לאמנות ישראלית