ציונה תג'ר
ישראלית, 1900–1988
הרובע הערבי ביפו
1926
צבעי-שמן על בד
גובה 54 ס''מ, רוחב 65 ס''מ
אוסף בנק לאומי

© מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים. הדיגיטציה בנדיבות קרן אדלין מוזס לוב ליודאיקה בספריית הארוורד קולג', אוניברסיטת הארוורד.
מרכז מידע לאמנות ישראלית