ציונה תג'ר
ישראלית, 1900–1988
טיפוס פרסי, בצלאל
1921
פחם על נייר
גובה 50 ס''מ, רוחב 25 ס''מ

© מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים. הדיגיטציה בנדיבות קרן אדלין מוזס לוב ליודאיקה בספריית הארוורד קולג', אוניברסיטת הארוורד.
מרכז מידע לאמנות ישראלית