ציונה תג'ר
ישראלית, 1900–1988
נערות
1971
עירוב טכניקות על זכוכית
גובה 65 ס''מ, רוחב 50 ס''מ
עיזבון האמנית

© מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים. הדיגיטציה בנדיבות קרן אדלין מוזס לוב ליודאיקה בספריית הארוורד קולג', אוניברסיטת הארוורד.
מרכז מידע לאמנות ישראלית