ישראל הירשפלד ונחום גוטמן
ישראל הירשפלד, ישראלי, יליד האימפריה הרוסית, סוף המאה ה-19–1957; נחום גוטמן, ישראלי, יליד בסרביה, 1980-1898
שטר תרומה לההתאחדות העולמית של הפוע''הצ וצ''צ (''הפועל הצעיר'')
1920 בקירוב
עיזבון האמן
© עיזבון האמנים

צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים
מרכז מידע לאמנות ישראלית