צבי ברגר
ישראלי, 1986-1935
הצייר אשהיים
1963
חיתוך-עץ
© עיזבון האמן

תערוכות: צבי ברגר: חיתוכי עץ צבעוניים, גלריה רינה, ירושלים, 06/11/1963 - 06/24/1963

© עיזבון האמן
מרכז מידע לאמנות ישראלית