שלום סבא
ישראלי, יליד פרוסיה, 1975-1897
ייסורים
1919
תצריב
גובה 48 ס''מ, רוחב 33.3 ס''מ (לוח)

תצלום: © סדנת ההדפס ירושלים
מרכז מידע לאמנות ישראלית