אריה ארוך
ישראלי (יליד האימפריה הרוסית), 1974-1908
דמויות ברחוב
1952
שמן על בד
גובה 40.4 ס''מ, רוחב 60 ס''מ
אוסף יוסף חכמי - הפניקס הישראלי, תל אביב-יפו

צילום: סיגל קולטון
מרכז מידע לאמנות ישראלית