בצלאל, בית מדרש למלאכות אמנות - רשימת פריטים למכירה
1906–1929
גובה 20.3 ס''מ, 25.2 ס''מ
מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

צילום: © מוזיאון ישראל, ירושלים
מרכז מידע לאמנות ישראלית