שלום [שעל?]
מכתב לבוריס שץ בעניין תערוכות רובין וקולניק
העתק

מרכז מידע לאמנות ישראלית