נחום גוטמן
ישראלי, יליד בסרביה, 1980-1898
מכתב לבוריס שץ
העתק
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית