תקנות ''חברת בצלאל''
בלי תאריך
העתק

מרכז מידע לאמנות ישראלית