חוזה בין בצלאל, חברה להפצת אמנות ולאכת אמנות בא''י לבין בית העבודה לאמנות אינדוסטריאלית
העתק

מרכז מידע לאמנות ישראלית