אשור לימודים והעסקה של זאב בן-צבי, בצלאל
העתק

מרכז מידע לאמנות ישראלית