שחר יהלום
ישראלית, נולדה ב-1980
חיות
2015
גבס
מידות משתנות
© האמנית

תערוכות: ולטר בנימין: ארכיון גלות, מוזיאון תל אביב לאמנות, תל-אביב, 2015

צילום: © יאיר טלמור
מרכז מידע לאמנות ישראלית