נחום גוטמן
ישראלי (יליד בסרביה), 1980-1898
טבריה בשנות ה60
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית