נחום גוטמן
ישראלי (יליד בסרביה), 1898–1980
נערות ליד הברז
1929
ג: 37 ס''מ, ר: 27 ס''מ
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
מוזאון נחום גוטמן לאמנות
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית