נחום גוטמן
ישראלי, (יליד בסרביה), 1898-1980
מתוך ''בין חולות לתכול שמיים'', 1980
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית