נחום גוטמן
ישראלי (יליד בסרביה), 1898-1980
אישה בחלון
1968-72
חומר
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
© עיזבון האמן

מרכז מידע לאמנות ישראלית