עליזה אורבך
ישראלית, 1940–2016
לוד
2003 בקירוב
תצלום
© עיזבון האמנית

תערוכות: אלגיה, אוניברסיטת בן גוריון בנגב, באר שבע, 26/10/2004 - 31/12/2004

מרכז מידע לאמנות ישראלית