מרסל ינקו
ישראלי, יליד רומניה, 1895–1984
בנגב
1945
שמן
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
אוסף דרויאנוב, תל-אביב
© עיזבון האמן

אמנות ישראלית