מרסל ינקו
ישראלי, יליד רומניה, 1895–1984
עין הוד
1964
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
גלריה רוזנפלד, תל-אביב
© עיזבון האמן

אמנות ישראלית