אברהם נתון
ישראלי (יליד בסרביה), 1959-1906
חייל על המשמר
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
אוסף נעה ועוזי אגסי, רעננה
© עיזבון האמן

אמנות ישראלית