אברהם נתון
ישראלי (יליד בסרביה), 1959-1906
עירומה
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
© עיזבון האמן

אמנות ישראלית