אברהם נתון
ישראלי (יליד בסרביה), 1959-1906
הקיוסק בשדרות רוטשילד
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
אוסף רחל ודב גוטסמן, תל אביב
© עיזבון האמן

אמנות ישראלית