מרסל ינקו
ישראלי, יליד רומניה, 1984-1895
שיטפון
1940-42
שמן על בד

מרכז מידע לאמנות ישראלית