אסתר לוריא
ישראלית, ילידת האימפריה הרוסית, 1998-1913
רחל'ה
1944
© עיזבון האמנית

מרכז מידע לאמנות ישראלית