ציונה תג'ר
ישראלית, 1900–1988
סוסים
1967
דיו ופחם
גובה 25 ס''מ, רוחב 35 ס''מ
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
אוסף גור כץ, נחל עוז
© עיזבון האמנית

אמנות ישראלית