בלה בריזל
ישראלית, 1982-1929
ראש
1958-68
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
© האמנית

אמנות ישראלית