בלה בריזל
ישראלית, 1982-1929
רום
1964-65
שמן
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
© האמנית

אמנות ישראלית