בלה בריזל
ישראלית, 1982-1929
נוקטורנו
1967
תחריט
גובה: 24; רוחב: 34.5 ס''מ
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
© עיזבון האמנית

אמנות ישראלית