נתן רפופורט
ישראלי (יליד פולין), 1911–1987
לגיא ההריגה, פרט מן האנדרטה לזכר מרד גטו ורשה
1976
ברונזה
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
יד ושם, ירושלים
© עיזבון האמן

אמנות ישראלית