נתן רפופורט
ישראלי, נולד פולין, 1911-1987
דיוקן אברהם קריניצי
1955
חומר
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
© עיזבון האמן

אמנות ישראלית