אריה מרזר
ישראלי, נולד פולין, 1905-1966
עקידת יצחק - מן סדרת דמויות מן המקרא
1956
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
מוזיאון תל-אביב
© עיזבון האמן

אמנות ישראלית