אריה מרזר
ישראלי, נולד פולין, 1905-1966
משה רבינו עם לוחות הברית
1965
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
© עיזבון האמן

אמנות ישראלית