ציונה תג'ר
ישראלית, 1900–1988
טיפוס בוכרי
1975
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
© האמן

אמנות ישראלית