ציונה תג'ר
ישראלי, נולד 1911
טיפוס יהודה
1975
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
© האמן

אמנות ישראלית