ישראל צפריר
ישראלי, 2016-1911
בניית האנדרטה לשואה ולתקומה בתל אביב-יפו
תצלום
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

אמנות ישראלית