ישראל צפריר
ישראלי, 2016-1911
מראה תצוגה בתערוכה של יגאל תומרקין בביתן הלנה רובינשטיין לאמנות בת זמננו
תצלום
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

תערוכות: רשמי מלחמה, מוזיאון תל אביב לאמנות - ביתן הלנה רובינשטיין, תל-אביב, 1974

אמנות ישראלית