ישראל צפריר
ישראלי, 2016-1911
יגאל תומרקין בסטודיו
1960-1961
תצלום
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
תצלום: נחלת הכלל

אמנות ישראלית