ישראל צפריר
ישראלי, נולד 1911
העתק מהספר ''היטלר''
1960-1961
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
© האמן

אמנות ישראלית