ברוך אלרון
ישראלי (יליד רומניה), 1943–2006
ברושים על הר חומר
1997
שמן על בד
גובה 80 ס''מ, רוחב 100 ס''מ
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
אוסף ד"ר אלי בורובסקי, מוזיאון ארצות המקרא, ירושלים
© עיזבון האמנית

אמנות ישראלית