אמנים על עבודתם - סדרת הרצאות, גלריה גורדון
2005
גלויה