חיים קיוה
ישראלי, (יליד גרמניה), 1983-1912
קומפוזיציה
שמן על בד
אוסף מונה קיווה
© עיזבון האמן

תערוכות: אופק חדש לאופקים חדשים, המשכן לאמנות ע''ש חיים אתר, קיבוץ עין חרוד, 2016

מרכז מידע לאמנות ישראלית