יוסף הירש
ישראלי (יליד גרמניה), 1997-1920
ארוע קרום
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
© עיזבון האמן

אמנות ישראלית