יוסף הירש
ישראלי (יליד גרמניה), 1997-1920
דיוקן נערה
1982
גובה 31 ס''מ, רוחב 46 ס''מ
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
© עיזבון האמן

אמנות ישראלית