יוסף הירש
ישראלי (יליד גרמניה), 1997-1920
קסנדרה
1976
גובה 28 ס''מ, רוחב 38 ס''מ
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
© עיזבון האמן

אמנות ישראלית