יוסף הירש
ישראלי (יליד גרמניה), 1997-1920
דעירה נשערה
1978
גובה 22 ס''מ, רוחב 35 ס''מ
תצלום מארכיון הצלם ישראל צפריר, מרכז המידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים
© עיזבון האמן

אמנות ישראלית