רקפת וינר עומר בסדנת ההדפס ירושלים
תצלום
אוסף סדנת ההדפס ירושלים, ירושלים

מרכז מידע לאמנות ישראלית