צלם לא ידוע
דיוקן חים קיוה
1965
תצלום
גובה 23 ס''מ, אורך 17 ס''מ
ארכיון גבריאל טלפיר, מרכז מידע לאמנות ישראלית, מוזיאון ישראל, ירושלים

מרכז מידע לאמנות ישראלית